Teater

Foorumteater

Foorum oli Vanas Rooma ühiskonnaelus keskuseks, kus arutleti oluliste teemade üle. Foorumteater on üks osa Brasiilia teatriuuendaja Augusto Boali 1960.aastatel loodud rõhutute teatri (The Theatre of TheOppressed) süsteemist.

Foorumteater on teatri ja kogukonnatöö kohtumispunkt. Teater ja mäng elavad igas inimeses ning annavad meile võimaluse unistada ja üheskoos avastada headuse esile toomist seal, kus tundub, et maailm on tumedates värvides. Just muutuste võimalikkust uuribki foorumteater. Foorumteatrit viivad läbi Vat Teatri foorumgrupi liikmed. Märksõnad: interaktiivne, sotsiaalne, kaasav, osalusteater, sotsiaalpedagoogiline meetod.

Rõhutute teatri koduleht: www.theatreoftheoppressed.org

◆ Luule- ja mõtteteater Päikesepõimik
Jultumuse kultus